Finty.sk  Fejsbuk Facebook  Cestovateľský server

 
   
 
 

MEXIKO

 
 

hlavná strana
štátne symboly
mexiko v číslach
geografia
z histórie
ľudia
mexico city
fauna a flóra
turistika
veľký okruh
malý okruh
lacné letenky
videogaléria

 
 
 
 

MAPA

Mexiko mapa / prejsť na článok
 
 

Sieť Elsalvador.sk

 
 

Server Elsalvador.sk zastrešuje aj ďalšie stránky o štátoch Strednej a Južnej Ameriky. Ak hľadáte niečo ďalšie, možno to nájdete nižšie...

 
MEXIKO - práve na stránke ste Mexico
EL SALVADOR - prejsť na stránku El Salvador
PERU - prejsť na stránku Peru
ROATAN - prejsť na stránku Roatan
 
 
 
 
Aztécka socha
 

Mediálny partner

 
 

Slovenčiny do hier

 
 
 
 

 

 

PLUSY MEXIKA

 
 
  - obľúbená letná destinácia
- históriou bohatá krajina
- charakteristicky svetovo
  známa kuchyňa
- osobitá hudba, folklór
- geografická poloha, Karibik,
  Tichý oceán, USA na severe
 
  
 
 

Inzercia

  
 
 
Aztec Pyramide
 

Vaše názory

 
 

 

 
 
  
Dávne časy Mexika asi najviac charakterizujú Aztékovia, starý indiánsky národ, ktorý poznačil historicky najvýnimočnejšie túto časť sveta. Neskôr sú to dobyvatelia, ktorí krajinu poznačili najtragickejšie.
   
 
 
   Za čias Mayov a Aztékov
 
 

Skôr ako sa k moci v oblasti dostali Aztékovia, obývali tento kraj Mayovia. Tí samozrejme prežili v južných oblastiach aj časy vrcholu vlády Aztékov, no i oni sami pretvorili svoju časť krajiny dostatočne na to, aby patrili medzi najvýznamnejšie väčšie národy ľudskej histórie. Mayovia ako vládnuca krajina a jednotný národ vymrel a prežil roztrúsený po okolí už bez jednotného spojenia až do príchodu dobyvateľov a obdobia stanovenia hraníc novovybudovaných štátov.

Aztékovia sa v končinách Mexika osídlili údajne v 13. storočí. Budovali veľké a veľkolepé chrámy, budovy a celé námestia, neuveriteľne podobné tým z Egypta. Ich veľkoleposť dolaďovali hieroglyfickými doplnkami, celkovou estetikou a symbolikou ladenou do kultúry tohto národa, tak typicke pre toto historické obdobie a Aztékov samotných. Venovali dôležitú pozornosť detailom v stavbe, vo výzdobe a taktiež v zariadení a funkcii budov. Aztékovia boli výnimoční svojou kultúrou a bohatstvom. Zlato, cenné kovy a drahokamy pre nich nemali takú hodnotu, akú im prisúdili neskôr dobyvatelia. Svojim bohom častokrát, okrem zvieracej, prinášali aj tvrdé ľudské obety. Ich presvedčenie o dôležitosti obetných obradov tvorilo časť viery, dôležitú zložku náboženstva. Niekedy dievča, inokedy príslušník cudzieho kmeňa. Pri veľmi významných obradoch sa obetovávalo viac ľudí, prípadne zajatcov. To podľa historikov občas zapríčinilo určitý pokles obyvateľstva. Dokonca sa vraj niektoré časti jedli, čím sa zbližoval kontakt s bohmi.

Hlavné mesto Tenochtitlán vybudovali na ostrovoch, ležiacich v jazere Texcoco. Výborná poloha umožnovala jedinečnú obranu a prístup dovoľovali zvýšené mosty. Tento najpôsobivejší, inak dnešnému cestovateľovi neuveriteľný, skvost histórie neskôr dobyvatelia celkom zrovnali so zemou. Aztékovia však neodolali, napriek svojej veľkej a mohutnej sile. Bol to rok 1590 keď sa vydal Cortéz s 500 mužmi, s 14 ťažkými delami a 16 koňmi s vozmi k brehom terajšieho Mexika a zmenil tak históriu a osudy mnohých.

QuetzalcoatlePre svoju poverčivosť v mnohom doplatili. Stará legenda hovorila o príchode najvyššieho hadieho boha menom Quetzalcóatl, s podobizňou bieleho muža s dlhou bradou. Práve keď sa Cortéz blížil, privítali Indiáni jeho príchod s veľkým nadšením, oslavami a pohostinnosťou. Ich však v mene cirkvi vyvraždili. Zámienku a ospravedlnenie tohto kroku hľadali v tisícoch kostier obetovaných ľudí. Dobyvatelia smai videli ako pred ich očami na obradoch otvárajú obsidyánovým nožom hrudník a vyberajú ltkotajúce srdce. Tento čin potreboval potrestať. Proti silnému protivníkovi vzdorovali skoro dva roky. Pád ríše Aztékov nastal po odstúpení posledného aztéckeho kráľa menom Cuauhtémoc. Proti ozbrojeným Indiáni prisťahovalcom nemali ani najmenšiu šancu. Väčšina z nádherných honosných stavieb bola vyrabovaná a zničená dobyvateľmi a prisťahovalcami túžiacimi po bohatstve. Neďaleko baní vznikali mestá. Ťažili sa tam všetky denné kovy vo veľkom a bez prestávky. Môžete hádať, kto pracoval najviac a najčastejšie ako lacná pracovná sila. Krajina sa rabovala. Španielsko potrebovalo zaplatiť výdavky, ktoré v tejto dobe vkladalo do vojenských ťažení, vojen samotných a obchodných ciest.

Z Aztéckej civilizácie sa nám zachovalo len málo. Nevieme presne, aké písmo používali, no vieme, že ich kultúrnymi učiteľmi boli Toltékovia, Zapotékovia a Mayovia. Na troskách civilizácie Aztékov bola založená provincia menom Nové Španielsko. Súčasným stojacim dôkazom pýchy a nadvlády prisťahovalcov je chrám v Chochule postavený na jednej z pôvodných pyramíd, ako znak nadvlády nad domorodcami. Pre Indiánov to bolo veľké potupenie ich viery a kultúry.

 
 
 
 
   Video z histórie Toltékov a Aztékov
 
 

Toltékovia a Aztékovia toho po historickej stránke zanechali len málo. Pozostatky veľké, ako stavby, sochy a upravené plochy, zväčša zostali. Iné bohatstvo pominulo. Napríklad však Toltékovia sú pre dnešnú dobu stále neznámou.

 
 
 
 
   Španielska história
 
 

Ak neberieme do úvahy a zorného poľa väčšie moderné veľkomestá Mexika a zameriame sa na oblasti menej poznačené moderným životom, zväčša narazíme na oblasti, kde sa história mohla zastaviť niekde v období po vypuknutí kolonizačných ťažení.

Španieli dotvorili výraz krajiny tak ako ho poznáme dodnes. Po dobytí územia prišla kolonizácia z Európy, násilné konania v mene kresťanského kríža. Presvedčovanie násilím o správnosti kresťanskej viery má za následok, že práve kresťanstvo má dnes vysoký význam v krajine. Na vieru sa kladie vysoký význam. Chrámy z čias prvých príchodov dobyvateľov stoja v mnohých prípadoch dodnes. Staré kostoly sú používané k svojim účelom dodnes a ponúkajú mnoho príležitostí pre turistov a milovníkov starej architektúry. 

 
 
 
 
   Chichen Itza Yucatan
 
 

Chichen Itza na Yucatane láka najmä turistov bažiacich po poznaní. Je to zastávka mnohých poznávacích zájazdov. Mnoho zachovaných kamenných pamiatok, chrámov a námestie nám ešte drží niekoľko dôkazov o monumentálnosti starej kultúry, obývajúcej túto krajinu dávno pred príchodom kolonizátorov.

 
 
 

 

 

Autorské práva a práva na všetok obsah na stránkach vyhradený. Akékoľvek ďalšie využitie obsahu, jeho reprodukcia, zneužitie či použitie do prác, ostatných webov, na účely propagácie cestovných agentúr a vo všeobecnosti akékoľvek použitie materiálov textového, myšlienkového či grafického nápadu je vyhradená bez vedomia a dohody s autormi a majiteľmi práv na spomenuté súčasti webu.
  All right reserved © 2008 - 2009, v spolupráci s CK eximtours, foto & source: eximtours.cz